top of page

SIDEN ER UNDER REDIGERING

UNGDOMS- OG UNDERVISNINGSISTITUTIONEN UDSIGTEN, ROSKILDE KOMMUNE

Før ombygning

Totalrenovering af ældre landejendom.

Udført for Roskilde Kommune.

2009 - 2013

 

Institutionen består af et hovedhus og 3 længer i 1½ etage.

 

Hovedhuset  indeholder et småbørnscenter, hvor unge forældre kan bo og lære at passe deres børn.

 

Længerne indeholder i underetagen et undervisningskøkken og en spisesal og  bosted for unge. 

I overetagen boliger og opholdsrum til unge.

 

 

Efter ombygning

FJORDSKOLEN, ROSKILDE KOMMUNE

Nybygning af 2 stk pavilloner til undervisning af børn med specielle behov.

Pavillonerne blev opført i forbindelse med en tidligere gammel kommuneskole i klassisk stil.

Udført 2009 for Roskilde  Kommune

 

 

MAGRETHEHØJ, ROSKILDE KOMMUNE

Ombygning af gammel skole og udvidelse af 1 stk pavillon til aflastningsboliger for udviklingshæmmede børn, unge og vokne.

Udført 2013 for Roskilde  Kommune

 

 

FIRKLØVEREN, ROSKILDE KOMMUNE

Ombygning af eksisterende børnehave og i tilslutning hertil nybygning af vuggestue.

 

Udført 2012 for Roskilde  Kommune

 

 

CAPIONSKOLEN NÆSTVED KOMMUNE

Udskiftning af hele tagkonstruktionen pga skimmelsvamp. I den forbinelse ændredes konstruktionen fra at være et fladt varmt tag med indeliggende tagrender til at være et ventileret tag med svagt fald til synlige tagrender. Desuden udførtes en skimmelsanering af vægge, gulve og ventilationsanlæg.

Der belv endvidere bygget et multimedierum med højt til loftet i den ellers lavloftede bygningsmasse.

Udført 2011 -2012 for Næstved Kommune.

1. præmie i indbudt konkurrence.

 

 

Før ombygning

Efter ombygning

Under  ombygning

Nyt multimedierum til samling, teater mm  bygget i den eksisterende struktur

bottom of page